A+ A A-

wulkany

 • Czy można przewidzieć wybuch wulkanu?

  Istnieje szereg symptomów zapowiadających nadchodzącą erupcję (m.in. aktywność sejsmiczna, ożywienie ekshalacji wulkanicznych, deformacja sylwetki wulkanu), których rozpoznaniem i interpretacją zajmują się obserwatoria wulkanologiczne i centra monitorujące obszary współczesnej działalności wulkanicznej. Prognozowanie erupcji jest stosunkowo wiarygodne, jednakże wiele gęsto zaludnionych obszarów wulkanicznych nie jest jeszcze objętych kosztownym monitoringiem.

  dr Elżbieta Jackowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny

 • Erupcje freatopliniańskie

  Erupcje freatoplinińskie są spowodowane interakcją wody i kwaśnych lub obojętnych magm; charakteryzują się ekstremalnym rozdrobnieniem i rozprzestrzenieniem produktów erupcji.

 • Erupcje głębokomorskie

  W warunkach głębokomorskich ciśnienie wody przeciwdziała odgazowaniu magm i wypływających law, uniemożliwiając ich eksplozywną fragmentację, jednakże do fragmentacji law dochodzi tu wskutek szoku termicznego po zetknięciu z wodą.

 • Erupcje hawajskie

  Do erupcji hawajskich zalicza się wylewy law bazaltowych w warunkach subaeralnych. Są to lawy o niskiej lepkości i wysokiej temperaturze (od 950°C do ok. 1200°C tuż po wypływie), zazwyczaj wytryskujące z kraterów jako fontanny, a ze szczelin jako kurtyny ognia. Opadające na ziemię rozbryzgi lawy (czyli spatter) tworzą wokół krateru i szczelin niewielkie stożki lub wały.

 • Erupcje pliniańskie i ultrapliniańskie

  Erupcje te obejmują działalność silnie eksplozywną, z podrzędnym udziałem lub przy braku epizodów efuzywnych.

 • Erupcje strombolijskie

  Siłą napędową erupcji strombolijskich są wybuchy dużych pęcherzy gazowych w magmie znajdującej się blisko powierzchni ziemi.

 • Erupcje subaeralne i płytkomorskie

  Podział erupcji subaeralnych i płytkowodnych na typy, oparty na ich przebiegu, ma długoletnią tradycję i w miarę rozwoju wiedzy o współczesnych erupcjach podlegał modyfikacjom.

 • Erupcje subglacjalne

  tuja

  Erupcje subglacjalne są wielofazowe. W ich wyniku powstają wulkany o urwistych zboczach i z płaskim wierzchołkiem, zwane tujami.

 • Erupcje subpliniańskie

  Erupcje subpliniańskie mają charakter eksplozywny lub mieszany, a ich produkty wywodzą się z lepkich, kwaśnych magm o wysokiej zawartości gazów i mają najczęściej skład ryolitowy, dacytowy lub trachitowy.

 • Erupcje surtsejskie

  Erupcje surtsejskie, typowe dla wulkanizmu płytkowodnego, są „mokrym" odpowiednikiem erupcji strombolijskich.

 • Erupcje wulkaniańskie

  Erupcje wulkaniańskie należą do erupcji freatomagmowych, zachodzących na obszarach lądowych.

 • Gazy wulkaniczne

  Podczas wznoszenia się magmy ku powierzchni ziemi oraz podczas erupcji gazy wydobywają się z kanału wulkanicznego, a także z powierzchniowej warstwy ziemi, do której przeniknęły systemem spękań otaczających kanał. Uwalniają się one także w trakcie transportu i depozycji z ciekłych i stałych produktów erupcji.

 • GeoPark G. Św. Anny, cz. I

 • GeoPark G. Św. Anny, cz. II

 • Geopark Góra Św. Anny

  Jeszcze 15 mln lat temu Góra Św. Anny była dymiącym wulkanem, podobnym do Wezuwiusza. Dziś jest jednym z ważniejszych punktów geoturystycznych w Polsce. W bliskim otoczeniu góry znajdują się ciekawe typy skał, skamieniałości, przejawy metamorfizmu, działalności wód i lodowców.

 • Główne przyczyny śmierci ludzi

  Erupcje wulkaniczne są jedną z przyczyn dramatycznych i gwałtownych zmian na Ziemi, w wielu przypadkach o charakterze klęsk żywiołowych. Na niebezpieczeństwa związane z działalnością wulkaniczną jest narażonych ok. 500 mln osób zamieszkujących obszary aktywne wulkanicznie, gdzie dochodzi do strat w ludziach i dorobku materialnym niekiedy całych pokoleń, do destrukcji infrastruktury technicznej i transportowej, a także do katastrof ekologicznych.

 • Ile jest czynnych wulkanów na świecie?

  W holocenie, czyli w czasie ostatnich 10 tys. lat, na obszarach lądowych było czynnych ok. 1500 wulkanów, podczas gdy najprawdopodobniej znacznie większa liczba czynnych wulkanów podmorskich pozostaje nieznana.

  dr Elżbieta Jackowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny

 • Ile wulkanów wybucha w ciągu roku?

  W ciągu każdego roku dokumentuje się aktywność ok. 50-70 wulkanów. Z czasów historycznych zachowały się opisy erupcji ok. 550 wulkanów.

  dr Elżbieta Jackowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny

 • Jak długo trwają erupcje wulkaniczne?

  Czas trwania erupcji jest zróżnicowany – erupcje będące jednorazowym aktem działalności wulkanicznej trwają od kilku minut do kilku godzin, natomiast te o przebiegu wieloetapowym mogą trwać latami. W niektórych przypadkach czas trwania erupcji jest trudny do ustalenia; dotyczy to np. długich, lecz bardzo powolnych erupcji law kwaśnych, które wydobywają się z przerwami nawet kilkadziesiąt lat. Obecnie w celu dokumentacji erupcji współczesnych Smithsonian Institution przyjął założenie, że etapami tej samej erupcji są związane ze sobą wydarzenia, pomiędzy którymi przerwa, czyli okres całkowitego spokoju na powierzchni wulkanu, nie przekracza 3 miesięcy.

  dr Elżbieta Jackowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny

 • Klasyfikacje erupcji

  Erupcje wulkaniczne można podzielić ze względu na występowanie i przebieg.