A+ A A-

Geopark projektowany na obszarze Równiny Augustowskiej. Znajduje się tu wiele form krajobrazu pochodzenia lodowcowego, m.in. rynny jezior przekształcone w niecki wytopiskowe, wzgórza kemów i ozów, formy szczelinowe oraz wydmy pochodzenia eolicznego, a także liczne atrakcje kulturowe z Kanałem Augustowskim na czele.

„Kanał Augustowski - Augustowskie Sandry" to nazwa projektu geoparku, który ma szansę powstać w regionie Puszczy Augustowskiej. Dominują tu przede wszystkich osady czwartorzędowe, piaski, żwiry, mułki i iły, gdzieniegdzie tylko gliny zwałowe i osady starsze. Piaszczysty sandr augustowski ograniczają od północy i południa wysoczyzny polodowcowe różnego wieku. Ciekawe stanowiska geologiczne spotykamy w dolinach Czarnej Hańczy i Wołkuszanki oraz w stromych skarpach jezior. Na obszarze Równiny Augustowskiej znajduje się wiele interesujących form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego lub wodnolodowcowego, m.in. rynny jezior Białego, Studzienicznego i części Serw przekształcone w niecki wytopiskowe, wzgórza kemów i ozu nad jeziorem Białym, formy szczelinowe wzdłuż ciągu jezior, kanału i Szlamicy oraz wydmy pochodzenia eolicznego. Prócz ciekawych form i osadów geologicznych w opisywanym regionie istnieje wiele ogólnie znanych atrakcji przyrodniczych i kulturowych z Kanałem Augustowskim na czele oraz bogata infrastruktura turystyczna.

Lokalizacja

 
w ujęciu:

  • geograficznym - Równina Augustowska, od południa fragment Kotliny Biebrzańskiej i przyległa wysoczyzna Wzgórz Sokólskich, od północy fragmenty Pojezierza Suwalskiego (Wschodnio- i Zachodniosuwalskiego) granica geoparku Kanał Augustowski

sandry granica geoparku

  • geologicznym - platforma wschodnioeuropejska, wyniesienie mazursko-suwalskie
  • administracyjnym - województwo podlaskie, powiaty: Suwałki, Sejny, Augustów, Sokółka

mapka sandryGranice projektowanego geoparku, WPN - Wigierski Park Narodowy, BPN - Białowieski Park Narodowy

Gdzie jechać?

contentmap_module

Banery geoturystyka

okienko muzeum3