A+ A A-

Podczas plenerowej imprezy „Spotkanie na wulkanie - annogórska majówka geologiczna" podpisano nadanie regionowi Góry Św. Anny statusu „Geoparku Krajowego".
Góra Św. Anny i jej okolice jest to miejsce wyjątkowe. Znajdują się tu ciekawe skamieniałości, różne typy skał, przejawy metamorfizmu termicznego, deformacje ciągłe i nieciągłe oraz efekty działalności wulkanicznej (stratowulkan), wód atmosferycznych (kras powierzchniowy i podziemny), a także lodowców.