A+ A A-

O czym piszemy

contentmap_module

  • Minerały ferromagnetyczne
  • 29017
  • Ośmiościenne kryształy magnetytu, Ural, Rosja, zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB

    Minerały ferromagnetyczne reagują na zewnętrzne pole magnetyczne, a po jego odjęciu zachowują kierunek momentów magnetycznych zgodny z przyłożonym polem. Dzięki tej właściwości są wykorzystywane do badań zmian pola magnetycznego Ziemi. Wszystkie minerały ferromagnetyczne zawierają żelazo. Do najczęściej występujących w przyrodzie należą tlenki żelaza (np. magnetyt, hematyt i maghemit), siarczki żelaza (takie jak pirotyn i greigit) lub wodorotlenki żelaza (np. getyt).

    Magnetyt jest minerałem o silnych właściwościach magnetycznych, nie tylko reaguje na zadane pole magnetyczne, ale również samoistnie działa jak magnes. Jest powszechnie występującym na Ziemi tlenkiem żelaza, należącym do grupy minerałów zwanych tytanomagnetytami. Jest to szereg minerałów o zmiennych proporcjach tytanu do żelaza. Jego krańcowe ogniwa to ulvospinel Fe2TiO4 (niemagnetyczny minerał o najwyższej zawartości tytanu w szeregu) i magnetyt Fe3O4 (bez domieszki tytanu).{tortags,205,4}