A+ A A-

Historia badań nad dinozaurami

  • Robert Bronowicz
  • odsłon: 2003

Dinozaury to bez wątpienia jedne z najbardziej znanych i pobudzających wyobraźnie zwierząt zamieszkujących niegdyś naszą planetę. Królowały w ekosystemach lądowych przez ponad 160 mln lat, ewoluując w tym czasie w różnego rodzaju formy, niekiedy zadziwiające nas rozmiarami czy też morfologią. Po tak długim okresie dominacji na Ziemi i wytworzeniu wielu ciekawych grup pozostało sporo skamieniałości, dzięki którym odkrywamy współcześnie bogatą historię mezozoiku. Jednak należy pamiętać, że rozwój badań nad dinozaurami to nie tylko kilka ostatnich lat, przysłowiowe „tu i teraz”, a dość długi okres, podczas którego stopniowo poznajemy bogatą historię ewolucji tej grupy.

O czym piszemy

contentmap_module

  • Neogen (23-2,5 mln lat temu)
  • 23976
  • Kręgi węża z podrodziny Colubrinae, neogen, pliocen; Rębielice Królewskie k. Częstochowy. Muzeum Geologiczne PIG-PIB, coll. Z. Mossoczy