A+ A A-

Kiedy powstał i jak zmieniał się Bałtyk?

  • Szymon Uścinowicz
  • odsłon: 35310

Bałtyk jest morzem młodym, jednym z najmłodszych na Ziemi. Jednak w ciągu swojej krótkiej historii morze to przeszło kilka wyraźnych zmian. Okresowo było zbiornikiem odizolowanym od oceanu, słodkowodnym, a po uzyskaniu połączenia z oceanem dwukrotnie przekształcało się w typowe morze wewnątrzkontynentalne.

Zanim powstało morze


W ciągu ostatniego miliona lat historii naszej planety obszar północnej Europy, w tym współczesnego Bałtyku i Polski, kilkakrotnie pokrywały lądolody. Każde kolejne nasunięcie lądolodu powodowało niszczenie podłoża skalnego i pogłębienie niecki Bałtyku. W rezultacie powstało rozległe obniżenie w skorupie ziemskiej, zajmowane obecnie przez Bałtyk. Dodatkowo, ciężar lądolodu każdorazowo powodował, że skorupa ziemska uginała się pod nim. Gdy klimat ocieplał się i lądolód zanikał, ugięta skorupa ziemska wracała do położenia pierwotnego, co miało istotny wpływ na rozwój Bałtyku.

O czym piszemy

contentmap_module

  • Trias (252-201 mln lat temu)
  • 24444
  • Głowonóg Acanthoceratites penndorfi Rother, trias, Bliżyn k. Końskich, północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. Muzeum Geologiczne PIG-PIB, coll. H. Senkowiczowa