A+ A A-

anomalie geochemiczne

  • Naturalne i antropogeniczne czynniki zanieczyszczenia środowiska

    Znajomość przestrzennego rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w abiotycznej części środowiska jest bardzo przydatna nie tylko w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców mineralnych, ale również w rolnictwie, leśnictwie, planowaniu przestrzennym oraz ochronie zdrowia ludzi i zwierząt zamieszkujących dany teren.