A+ A A-

flora

  • 350 milionów lat temu w tropikalnej dżungli na Górnym Śląsku

    Bogactwo zieleni, bujna, egzotyczna roślinność i bezlik żywego stworzenia – tak właśnie wyobrażamy sobie las tropikalny, a oczami naszej wyobraźni podróżujemy już do Puszczy Amazońskiej czy też równikowych lasów Afryki. W Polsce lasów tropikalnych niestety nie ma. Ale czy nigdy ich nie było?

  • Las sprzed 20 milionów lat

    Polskie lasy, choć piękne i różnorodne, nie zawsze wyglądały tak jak dzisiaj. W łagodnym klimacie miocenu (5,3–23,0 mln lat temu) rosły w nich egzotyczne dziś dla nas sekwoje, figowce czy miłorzęby.

  • Skamieniałe drewno Jury Krakowsko-Częstochowskiej

    168 milionów lat temu na obszarze dzisiejszej Jury Krakowsko-Częstochowskiej było płytkie morze, po którym dryfowały pnie drzew.