A+ A A-

neogen

  • Neogen (23,03–2,588 mln lat temu)

    Ocean Tetyda przekształcił się w Morze Śródziemne. Kontynenty i oceany uzyskały swój dzisiejszy układ. Ochłodzenie i osuszenie klimatu spowodowało ekspansję traw i ziół, a ta - zmiany ewolucyjne u ssaków. Pojawiły się pierwsze hominidy.

  • Paleogen i neogen - od świata cieplarnianego do lodowni

    Ostatnie 66 mln lat to czas intensywnych, kilkakrotnych zmian klimatycznych i przejście od warunków świata cieplarnianego, bez pokryw lodowych (greenhouse) do świata zlodowaconego (icehouse), w którym rozwinęły się lądolody, najpierw na Antarktydzie, a potem na biegunie północnym.