A+ A A-

paleogen

  • Paleogen (66–23,03 mln lat temu)

    Rozpoczęła się era dominacji ssaków, zajęły one wszystkie środowiska i osiągnęły gigantyczne rozmiary. W oceanach miejsce mezozoicznych gadów zajęły ogromne rekiny i walenie. Wypiętrzyły się Alpy i Himalaje, a na obrzeżach bagien zaczęły kiełkować pierwsze trawy.

  • Paleogen i neogen - od świata cieplarnianego do lodowni

    Ostatnie 66 mln lat to czas intensywnych, kilkakrotnych zmian klimatycznych i przejście od warunków świata cieplarnianego, bez pokryw lodowych (greenhouse) do świata zlodowaconego (icehouse), w którym rozwinęły się lądolody, najpierw na Antarktydzie, a potem na biegunie północnym.