A+ A A-

sylur

  • Powstanie i wczesna ewolucja roślin lądowych

    Kolonizacja lądów przez organizmy żywe to proces trwający miliony lat, charakteryzujący się wieloma próbami, często nieudanymi. Był on rozciągnięty na cały dolny i środkowy paleozoik. Rozpoczął się wyjściem na ląd kolejno stawonogów, roślin naczyniowych, a na końcu kręgowców (wczesnych czworonogów).

  • Sylur (443,4–419,2 mln lat temu)

    Na ląd wyszły pierwsze rośliny. W wodach morskich i śródlądowych pojawiły się ryby. Wysoki poziom oceanu w strefach zwrotnikowych sprzyjał rozwojowi ogromnych raf. Na półkuli północnej powstał superkontynent Euroameryka, a na Gondwanie ponownie rozwinęły się lodowce.