A+ A A-

nursja 230 października w miejscowości Nursja nastąpiły wstrząsy o sile 6,6 M - najsilniejsze, jakie odnotowano w tym kraju w ciągu ostatnich 36 lat. 

26 października, w godzinach wieczornych, nastąpiły dwa silne wstrząsy (5,5 i 6.1 M) w rejonie miasta Macerata w środkowych Włoszech, powodując wiele zniszczeń w regionie Marche.30 października, po siódmej rano, w miejscowości Nursja w Apeninach nastąpiły wstrząsy o sile 6,6 M - najsilniejsze, jakie odnotowano we Włoszech w ciągu ostatnich 36 lat. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów pod powierzchnią ziemi. Runęło wiele domów mieszkalnych i zabytków, w tym bazylika św. Benedykta w Nursji - patrona Europy. Na zboczu znajdującej się nieopodal epicentrum góry Monte Vettore powstały spękania. Istnieje więc obawa, że wstrząsy wtórne uruchomią osuwisko.

nursja 2016

Lokalizacja trzęsienia ziemi w dniu 30 października 2016 r. na tle tektonicznym. Źródło: U.S. Geological Survey, http:// earthquake.usgs.gov/Oba zdarzenia wystąpiły na uskoku o biegu NW-SE znajdującym się w środkowych Apeninach i zostały uznane za wstrząsy wtórne po trzęsieniu ziemi z 24 sierpnia 2016 r. (o sile 6,2 M), które nawiedziło miejscowość Amatrice, leżącą ok. 30 kilometrów na południe od Nursji. Zginęło wówczas 300 osób.Przyczyną aktywności sejsmicznej w regionie Morza Śródziemnego jest kolizja dwóch wielkich płyt tektonicznych – euroazjatyckiej i afrykańskiej. Płyta afrykańska wsuwa się pod euroazjatycką w tempie ok. 4-10 mm na rok. Proces ten, trwający już od 50 milionów lat, doprowadził do zamknięcia Oceanu Tetydy, którego resztką jest Morze Śródziemne. Z tej samej przyczyny jeszcze większą aktywność sejsmiczną odnotowuje się w południowej Grecji i w strefie uskoku anatolijskiego w Turcji.Najbardziej poszkodowane są regiony Marche i Umbria, ale wstrząsy były odczuwalne także w Rzymie. Na szczęście brak ofiar śmiertelnych, jednak 40 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Trwa ewakuacja poszkodowanych.W ostatnich dniach zanotowano już kilkaset drobnych wstrząsów wtórnych. Prognozy sejsmologów wskazują, że kolejne mogą wystąpić najbliższych tygodniach i miesiącach.


mgr Magdalena Mizerska
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:13053 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:4079 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:9170 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:5785 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:5509 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

wulkany

Opady piroklastyczne

Opady piroklastyczne tworzą materiały piroklastyczne transportowane przez atmosferę (lub wodę) w suspensji lub balistycznie i osadzane grawitacyjnie na lądzie lub w wodzie.

17-04-2013 Wyświetleń:3159 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Główne przyczyny śmierci ludzi

Erupcje wulkaniczne są jedną z przyczyn dramatycznych i gwałtownych zmian na Ziemi, w wielu przypadkach o charakterze klęsk żywiołowych. Na niebezpieczeństwa związane z działalnością wulkaniczną jest narażonych ok. 500 mln...

17-04-2013 Wyświetleń:2326 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Gazy wulkaniczne

Podczas wznoszenia się magmy ku powierzchni ziemi oraz podczas erupcji gazy wydobywają się z kanału wulkanicznego, a także z powierzchniowej warstwy ziemi, do której przeniknęły systemem spękań otaczających kanał. Uwalniają...

18-04-2013 Wyświetleń:6963 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz