A+ A A-

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi. Jednak są miejsca, gdzie ludzie są świadomi, że spokój masywów skalnych jest pozorny...

Trzęsieniem ziemi nazywamy naturalne, krótkotrwałe drgania ośrodka skalnego, wywołane gwałtownym przesunięciem się jego części, rozchodzące się w postaci fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi i po jej powierzchni.

Miejsce, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, nazywamy ogniskiem trzęsienia ziemi (ang. focus). Fale sejsmiczne rozchodzą się z niego na wszystkie strony; część z nich wnika w głąb ziemi, a część dochodzi do jej powierzchni i objawia się w postaci krótkich wstrząsów. Często w rozważaniach teoretycznych ognisko trzęsienia ziemi zastępuje się fikcyjnym punktem, położonym w głębi Ziemi, zwanym hipocentrum.

Na powierzchni ziemi fala sejsmiczna najwcześniej i najsilniej uderza w punkt leżący prostopadle ponad ogniskiem trzęsienia ziemi. Ten punkt nazywa się epicentrum, a obszar wokół niego, w którym trzęsienie jest najsilniej odczuwane, nosi nazwę obszaru epicentralnego.

wr1 epicentr

Podział trzęsień ziemi ze względu na głębokość ogniska:

  • płytkie (85%) – do 70 km
  • średnie (12%) – 70-300 km
  • głębokie (3%) – 300-700 km

Trzęsienia ziemi o głębokich ogniskach są odczuwalne na dużym obszarze, ale nie są zbyt silne.

Grzegorz Wróbel
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:15917 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:5601 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:10556 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:6362 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:6349 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Wulkany

Zmiany klimatu

Wyrzucenie do stratosfery olbrzymich ilości dwutlenku siarki, które następuje podczas erupcji silnie eksplozywnych, może doprowadzić do globalnego ochłodzenia klimatu na kilka lat oraz do uszczuplenia warstwy ozonowej.

18-04-2013 Wyświetleń:2052 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Zapobieganie skutkom erupcji

wulkan Popocatepetl

Od lat rozwijane są badania umożliwiające prognozowanie terminów i skali przyszłych erupcji oraz ich następstw. Podstawą tych badań jest wszechstronny, ciągły monitoring czynnych obecnie wulkanów i obszarów aktywnych wulkanicznie. Monitoring...

19-04-2013 Wyświetleń:10067 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Główne przyczyny śmierci ludzi

Erupcje wulkaniczne są jedną z przyczyn dramatycznych i gwałtownych zmian na Ziemi, w wielu przypadkach o charakterze klęsk żywiołowych. Na niebezpieczeństwa związane z działalnością wulkaniczną jest narażonych ok. 500 mln...

17-04-2013 Wyświetleń:2858 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz