A+ A A-

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi. Jednak są miejsca, gdzie ludzie są świadomi, że spokój masywów skalnych jest pozorny...

Trzęsieniem ziemi nazywamy naturalne, krótkotrwałe drgania ośrodka skalnego, wywołane gwałtownym przesunięciem się jego części, rozchodzące się w postaci fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi i po jej powierzchni.

Miejsce, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, nazywamy ogniskiem trzęsienia ziemi (ang. focus). Fale sejsmiczne rozchodzą się z niego na wszystkie strony; część z nich wnika w głąb ziemi, a część dochodzi do jej powierzchni i objawia się w postaci krótkich wstrząsów. Często w rozważaniach teoretycznych ognisko trzęsienia ziemi zastępuje się fikcyjnym punktem, położonym w głębi Ziemi, zwanym hipocentrum.

Na powierzchni ziemi fala sejsmiczna najwcześniej i najsilniej uderza w punkt leżący prostopadle ponad ogniskiem trzęsienia ziemi. Ten punkt nazywa się epicentrum, a obszar wokół niego, w którym trzęsienie jest najsilniej odczuwane, nosi nazwę obszaru epicentralnego.

wr1 epicentr

Podział trzęsień ziemi ze względu na głębokość ogniska:

  • płytkie (85%) – do 70 km
  • średnie (12%) – 70-300 km
  • głębokie (3%) – 300-700 km

Trzęsienia ziemi o głębokich ogniskach są odczuwalne na dużym obszarze, ale nie są zbyt silne.

Grzegorz Wróbel
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:12884 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:3971 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:9042 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:5749 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:5426 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

wulkany

Trzęsienia ziemi

Trzęsienia ziemi związane z erupcjami wulkanów są znacznie słabsze od trzęsień tektonicznych; najsłabsze określane są jako wstrząsy sejsmiczne.

18-04-2013 Wyświetleń:2445 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Tsunami

Około 5% ogółu tsunami jest wywołanych działalnością wulkaniczną lub jej bezpośrednimi skutkami, a ofiary wulkanicznych tsunami stanowią 16,9% ofiar tej działalności.

18-04-2013 Wyświetleń:3032 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Lahary

Lahary są potokami składającymi się z mieszaniny materiałów skalnych pochodzenia wulkanicznego ze sporą niekiedy domieszką osadów pochodzenia lądowego, gleby, roślinności oraz wody. Składnikami pochodzenia wulkanicznego są osady piroklastyczne (od popiołu...

17-04-2013 Wyświetleń:2645 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz