A+ A A-

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

rozmieszczenie trzesien3Rozmieszczenie trzęsień ziemi na świecie. Źródło: British Geological Survey

Obszary sejsmiczne: trzęsienia ziemi bywają tu częste i są bardzo silne. Obszary te grupują się w dwóch pasach:

  • W pasie śródziemnomorskim i jego przedłużeniu ku wschodowi, ciągnącym się od Hiszpanii i Portugalii na zachodzie, przez Pireneje, Alpy, Włochy, kraje bałkańskie, Azję Mniejszą, Himalaje, Pamir, Tien-szan, aż po Birmę i Wyspy Archipelagu Malajskiego.
  • W pasie dookoła Pacyfiku, obejmującym Kordyliery Ameryki Północnej i Południowej, Aleuty, Wyspy Japońskie, Filipiny, Nową Zelandię, i wyspy Melanezji.

Obszary pensejsmiczne: o słabej aktywności sejsmicznej. Są to współczesne obszary zapadliskowe, np. rów reński, rowy afrykańskie lub rów Morza Martwego albo stare masywy górskie odmłodzone przez ruchy neotektoniczne, jak np. Masyw Centralny we Francji.

Obszary asejsmiczne: wolne od trzęsień ziemi lub charakteryzujące się bardzo słabą aktywnością sejsmiczną. Zalicza się do nich między innymi: Wschodnią Europę, Syberię, Kanadę, Brazylię, większą część Afryki i Australii.

Grzegorz Wróbel
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:8778 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:2848 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:8194 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:5570 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:4791 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

wulkany

Trzęsienia ziemi

Trzęsienia ziemi związane z erupcjami wulkanów są znacznie słabsze od trzęsień tektonicznych; najsłabsze określane są jako wstrząsy sejsmiczne.

18-04-2013 Wyświetleń:2141 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Opady piroklastyczne

Opady piroklastyczne tworzą materiały piroklastyczne transportowane przez atmosferę (lub wodę) w suspensji lub balistycznie i osadzane grawitacyjnie na lądzie lub w wodzie.

17-04-2013 Wyświetleń:2898 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Tsunami

Około 5% ogółu tsunami jest wywołanych działalnością wulkaniczną lub jej bezpośrednimi skutkami, a ofiary wulkanicznych tsunami stanowią 16,9% ofiar tej działalności.

18-04-2013 Wyświetleń:2825 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz