A+ A A-

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

rozmieszczenie trzesien3Rozmieszczenie trzęsień ziemi na świecie. Źródło: British Geological Survey

Obszary sejsmiczne: trzęsienia ziemi bywają tu częste i są bardzo silne. Obszary te grupują się w dwóch pasach:

  • W pasie śródziemnomorskim i jego przedłużeniu ku wschodowi, ciągnącym się od Hiszpanii i Portugalii na zachodzie, przez Pireneje, Alpy, Włochy, kraje bałkańskie, Azję Mniejszą, Himalaje, Pamir, Tien-szan, aż po Birmę i Wyspy Archipelagu Malajskiego.
  • W pasie dookoła Pacyfiku, obejmującym Kordyliery Ameryki Północnej i Południowej, Aleuty, Wyspy Japońskie, Filipiny, Nową Zelandię, i wyspy Melanezji.

Obszary pensejsmiczne: o słabej aktywności sejsmicznej. Są to współczesne obszary zapadliskowe, np. rów reński, rowy afrykańskie lub rów Morza Martwego albo stare masywy górskie odmłodzone przez ruchy neotektoniczne, jak np. Masyw Centralny we Francji.

Obszary asejsmiczne: wolne od trzęsień ziemi lub charakteryzujące się bardzo słabą aktywnością sejsmiczną. Zalicza się do nich między innymi: Wschodnią Europę, Syberię, Kanadę, Brazylię, większą część Afryki i Australii.

Grzegorz Wróbel
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:13790 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:4780 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:9963 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:6113 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:6026 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Wulkany

Potoki piroklastyczne

Potoki piroklastyczne (ang. pyroclastic mass flows) są gorącą masą gazów i tefry, szybko przemieszczającą się po ziemi lub blisko jej powierzchni.

17-04-2013 Wyświetleń:2871 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Osuwiska i lawiny

Osuwiska wulkaniczne są olbrzymią masą skał i gleby spadającą, zsuwającą się gwałtownie lub spływającą po stoku wulkanu pod wpływem siły ciężkości.

18-04-2013 Wyświetleń:2826 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Gazy wulkaniczne

Podczas wznoszenia się magmy ku powierzchni ziemi oraz podczas erupcji gazy wydobywają się z kanału wulkanicznego, a także z powierzchniowej warstwy ziemi, do której przeniknęły systemem spękań otaczających kanał. Uwalniają...

18-04-2013 Wyświetleń:7526 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz