A+ A A-

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

rozmieszczenie trzesien3Rozmieszczenie trzęsień ziemi na świecie. Źródło: British Geological Survey

Obszary sejsmiczne: trzęsienia ziemi bywają tu częste i są bardzo silne. Obszary te grupują się w dwóch pasach:

  • W pasie śródziemnomorskim i jego przedłużeniu ku wschodowi, ciągnącym się od Hiszpanii i Portugalii na zachodzie, przez Pireneje, Alpy, Włochy, kraje bałkańskie, Azję Mniejszą, Himalaje, Pamir, Tien-szan, aż po Birmę i Wyspy Archipelagu Malajskiego.
  • W pasie dookoła Pacyfiku, obejmującym Kordyliery Ameryki Północnej i Południowej, Aleuty, Wyspy Japońskie, Filipiny, Nową Zelandię, i wyspy Melanezji.

Obszary pensejsmiczne: o słabej aktywności sejsmicznej. Są to współczesne obszary zapadliskowe, np. rów reński, rowy afrykańskie lub rów Morza Martwego albo stare masywy górskie odmłodzone przez ruchy neotektoniczne, jak np. Masyw Centralny we Francji.

Obszary asejsmiczne: wolne od trzęsień ziemi lub charakteryzujące się bardzo słabą aktywnością sejsmiczną. Zalicza się do nich między innymi: Wschodnią Europę, Syberię, Kanadę, Brazylię, większą część Afryki i Australii.

Grzegorz Wróbel
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:5735 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:2557 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:7184 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:5259 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:4115 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

wulkany

Główne przyczyny śmierci ludzi

Erupcje wulkaniczne są jedną z przyczyn dramatycznych i gwałtownych zmian na Ziemi, w wielu przypadkach o charakterze klęsk żywiołowych. Na niebezpieczeństwa związane z działalnością wulkaniczną jest narażonych ok. 500 mln...

17-04-2013 Wyświetleń:1868 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Potoki lawowe

Potoki lawy są stopem skalnym płynącym po powierzchni ziemi z prędkością uwarunkowaną lepkością (zależną od zawartości krzemionki i temperatury), kątem nachylenia podłoża, szerokością potoku i tempem produkcji lawy.

18-04-2013 Wyświetleń:2104 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Lahary

Lahary są potokami składającymi się z mieszaniny materiałów skalnych pochodzenia wulkanicznego ze sporą niekiedy domieszką osadów pochodzenia lądowego, gleby, roślinności oraz wody. Składnikami pochodzenia wulkanicznego są osady piroklastyczne (od popiołu...

17-04-2013 Wyświetleń:2270 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz