A+ A A-

Co to są surowce mineralne i do czego mogą się przydać? Okazuje się, że są nie tylko pożyteczne, ale też całkiem ładne.

 

gal_antymonit1.jpg
Antymonit - siarczek antymonu

<<  Zdjęcia 2/17  >>

 Opisy i zdjęcia Krystyna Kupiszak
Państwowy Instytut Geologiczny

Wszystkie okazy z kolekcji Muzeum Geologicznego PIG

 

Słów kilka o surowcach, skałach i minerałach

Większość pierwotnych surowców mineralnych pochodzi ze złóż kopalin użytecznych, czyli wystąpień skał i minerałów mających znaczenie gospodarcze, uzyskanych w wyniku poszukiwań geologicznych i podlegających działalności górniczej. Najczęściej skały i minerały eksploatowane na potrzeby gospodarcze nie posiadają tak spektakularnych form, jak okazy pochodzące z Muzeum Geologicznego. Piękne okazy same w sobie stanowią wartość i osiągają znaczne ceny na rynku. Chcemy pokazać, jak mogą wyglądać wybrane surowce mineralne oraz zwrócić uwagę na ich gospodarcze znaczenie. Według definicji pierwotny surowiec mineralny jest składnikiem litosfery, hydrosfery, atmosfery lub biosfery odłączonym ze środowiska naturalnego i przystosowanym do użytkowania praktycznego (A. Bolewski). Oznacza to, że minerał, kryształ, skała w złożu czy urobek nie są surowcami mineralnymi, aż do czasu przeprowadzenia w odniesieniu do nich transakcji kupna - sprzedaży pomiędzy producentem a użytkownikiem. Wniosek - pojęcie surowiec mineralny może funkcjonować wyłącznie w kategoriach gospodarczych.

Kamienie szlachetne