A+ A A-

Cztery i pół kilometra pod powierzchnią Pacyfiku, gdzieś pomiędzy Meksykiem a Hawajami, znajduje się działka bogata w konkrecje polimetaliczne, którą Polska dysponuje wspólnie z innymi krajami. Złoże zawiera m.in. mangan, miedź, kobalt, nikiel, cynk, tytan i molibden i może być warte dziesiątki miliardów dolarów. Interoceanmetal otwiera ten podmorski sezam.


Bogactwo, o którym mówi dyrektor Tomasz Abramowski, zawarte jest w milionach ton konkrecji polimetalicznych zalegających na dnie Pacyfiku. Złoże to znajduje się na głębokości 4,5 km na podmorskiej działce Clarion-Clipperton, o powierzchni ok. 75 tys. km2. Polska, wspólnie z Bułgarią, Czechami, Kubą, Rosją i Słowacją, posiada licencję na eksplorację tego bogactwa. Działka została wydzielona jeszcze w latach 80. XXw., na podstawie Konwencji o Prawie Morza na Oceanie Spokojnym. O kierunkach i sposobach rozpoznania znajdującego się na niej złoża przedstawiciele krajów tworzących konsorcjum Interoceanmetal rozmawiali ostatnio w czerwcu 2016 r., w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.


Złoża konkrecji polimetalicznych są z pewnością jednym z najbardziej perspektywicznych, alternatywnych źródeł metali istotnych dla gospodarki – powiedział po obradach dyrektor generalny Interoceanmetal Tomasz Abramowski.


Wiadomo, że eksploatacja złóż na Pacyfiku, zwłaszcza na tak wielkiej głębokości, jest skomplikowana technicznie i kosztowna. Stąd pomysł powołania międzynarodowego konsorcjum, które byłoby w stanie sfinansować to przedsięwzięcie. W najbliższych kilku latach zostaną przeprowadzone pilotowe próby wydobywcze. – Podobne próby już przeprowadzaliśmy, ale w nieco mniejszej skali. Dotychczas wydobywaliśmy konkrecje m.in. próbnikami skrzynkowymi. Większe ilości uzyskiwaliśmy innymi metodami. Nowa próba – jak podkreślił – ma być przeprowadzona na niespotykaną dotychczas skalę. To umożliwi korzystny podział kosztów i uzyskanie potężnego zbioru danych o złożach konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku.


Zanim to jednak nastąpi, Interoceanmetal chce przeprowadzić próbną przeróbkę konkrecji polimetalicznych w instytucie metalurgicznym na Kubie. – To na razie powiększony eksperyment laboratoryjny – zastrzegł Tomasz Abramowski. – Zmierzający jednak do skali przemysłowej – dodał. Konsorcjum współpracuje także z Państwowym Instytutem Geologicznym, który prowadzi prace nad wstępnym studium wykonalności całego projektu. Ma on obejmować m.in. rozpoznanie geologiczne, prace związane z ochroną środowiska, metalurgią i technologią wydobycia.


Rozmawiał Andrzej Rudnicki
Rzecznik prasowy Państwowego Instytutu Geologicznego


Pełen wywiad z dyrektorem Tomaszem Abramowskim został opublikowany w Przeglądzie Geologicznym - Polecamy! »

Kamienie szlachetne