A+ A A-

Minerały miedzi

 

ruda_miedzi.jpg
Ruda miedzi

<<  Zdjęcia 18/18  >>

 Tekst Rafał Małek
Zdjęcia Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
Państwowy Instytut Geologiczny

Wszystkie okazy z kolekcji Muzeum Geologicznego PIG

 

Słów kilka o miedzi

Miedź jest jednym z 30 pierwiastków występujących w przyrodzie w stanie rodzimym - znaczy to, że tworzy minerały, zbudowane prawie wyłącznie z atomów Cu. Pospolitsze są jednak jej związki z innymi pierwiastkami takie jak siarczki, arsenki, antymonki, bizmutki, tlenki, węglany, siarczany oraz krzemiany i wiele innych. Miedź tworzy największą wśród metali nieżelaznych ilość minerałów. Minerały, które mają znaczenie przemysłowe określa się terminami „kruszce” i „rudy” miedzi. Do najpospolitszych minerałów miedzi należą: chalkopiryt (CuFeS2), chalkozyn (Cu2S), kowelin (CuS), bornit (Cu5FeS4), digenit (Cu9S5) oraz kubanit (CuFe2S3), kupryt (Cu2O), azuryt [Cu3(CO3)2(OH)2], malachit (Cu2CO3(OH)2),  chalkantyt (CuSO4·5H2O) czy chryzokola [(Cu;Al)2H2Si2O5(OH)4 • nH2O]

Kamienie szlachetne