A+ A A-

Minerały siarki

 

1_siarka_miodowa.jpg
Siarka rodzima, kopalnia MachówWzór chemiczny:(S)

Siarka ma barwę żółtą, odmiany zanieczyszczone są białawe, brunatnawe, czerwonawe, a nawet czarne. Połysk ścian kryształów bywa różny, od diamentowego, przez żywiczny i tłusty do woskowego. Różna jest także ich przezroczystość, od całkowicie przezroczystych do mętnych i przeświecających tylko w drobnych okruchach. Kryształy nie wykazują łupliwości, zaś przełam ich jest muszlowy lub nierówny. Siarka rodzima charakteryzuje się niską gęstością i bardzo małą twardością. Ogrzewana ciepłem ręki ulega spękaniu. Jest złym przewodnikiem elektryczności, potarta o sukno elektryzuje się ujemnie. Łatwo rozpuszcza się w dwusiarczku węgla.

Największe złoża siarki rodzimej znajdują się m.in. we Włoszech (Sycylia), w USA (stany Luizjana, Teksas), Rosji (okolice Samary), Polsce (okolice Tarnobrzega, Staszowa, Lubaczowa), Meksyku, Chile, Turkmenistanie, Argentynie, Indonezji oraz na Ukrainie.Największe złoża siarki rodzimej znajdują się m.in. we Włoszech (Sycylia), w USA (stany Luizjana, Teksas), Rosji (okolice Samary), Polsce (okolice Tarnobrzega, Staszowa, Lubaczowa), Meksyku, Chile, Turkmenistanie, Argentynie, Indonezji oraz na Ukrainie.

<<  Zdjęcia 2/22  >> Tekst Michalina Ścibisz - Kosanowska
Zdjęcia Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
Państwowy Instytut Geologiczny

Wszystkie okazy z kolekcji Muzeum Geologicznego PIG

 

Słów kilka o siarce

Siarka jest jednym z 30 pierwiastków występujących w przyrodzie w stanie rodzimym. Oznacza to, że tworzy minerały składające się prawie wyłącznie z atomów S. Oprócz siarki rodzimej, znane są również związki siarki z innymi pierwiastkami. Siarczki i siarkosole szeroko rozpowszechnione w skorupie ziemskiej, w liczbie około 200 minerałów, tworzą cenne rudy metali o dużym znaczeniu gospodarczym. Posiadają wiele cech wspólnych, są przeważnie nieprzezroczyste, o połysku metalicznym i wysokim ciężarze właściwym. Minerały siarczanowe występują tylko w zewnętrznej części skorupy ziemskiej. Znanych jest ponad 250 siarczanów. Najważniejszymi są siarczany wapnia, utworzone jako chemiczne osady morskie. Siarczany nie mają wyglądu metalicznego. Odznaczają się niską twardością i dość niskim ciężarem właściwym. Do najpospolitszych minerałów siarki należą: chalkozyn (Cu2S), kowelin (CuS), chalkopiryt (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), chalkantyt (CuSO4·5H2O) (opisy powyższych minerałów w artykule o minerałach miedzi), piryt (FeS2), markasyt (FeS2), galena (PbS), sfaleryt (ZnS), antymonit (Sb2S3), arsenopiryt (FeAsS), anhydryt (CaSO4), celestyn (SrSO4), baryt (BaSO4), gips (CaSO4·2H2O).

 

Kamienie szlachetne